Agenda úřadů veřejné správy je naše domácí hřiště

Naše služby

„ Ovládáme rozvoj úřednických agend a pomáháme úřadům být efektivní a přívětivější směrem k občanům. Milujeme digitalizaci, rozvíjíme a podporujeme koncepty eGovernmentu.“
Rozvoj systémů a aplikací úřadů veřejné správy

Rozvoj agend úřadů je naší hlavní náplní. Aktivně konzultujeme a pomáháme implementovat nové moduly řešení pro správu agend. Dokážeme tak skloubit hned několik dovedností zároveň. Znalosti agendy, prostředí a na to navazujících systémů. Zákazník, tedy úřad nebo veřejnosprávní instituce, tak z vynaložených zdrojů získá maximální užitek.

Projektová činnost

Náš tým disponuje zkušenými odborníky v oblasti projektového vedení. Každý projektový manažer automaticky absolvuje školení PRINCE 2. Díky tomuto vysokému standardu jsou projekty pod vedením našich manažerů dodávány kvalitně a včas. Další přidanou hodnotou je přesah projektových manažerů do agend státní správy. Odpadají tak zbytečné prodlevy a neefektivnost v dodávkách projektů a řešení nestandardních situací.

Konzultační činnost

Naší maximální snahou je spokojený zákazník. Díky zkušenostem s agendou municipalit poskytujeme konzultace v oblasti široké škály agend úřadů – od ekonomiky až po účetnictví. Naším cílem je co nejlépe porozumět náplni práce našich klientů a dále ji aktivně rozvíjet. Dokonale využíváme schopnost kombinovat technické znalosti v oblasti informačních technologií a zkušenosti s agendami napříč veřejnou správou. Díky spolupráci s námi jsou pracovníci úřadů efektivnější.

Vzdělávání – gramotnost v oblasti Informačních systémů

Dalším efektem naší spolupráce je tzv. systémová nebo aplikační gramotnost. Díky znalosti dílčích agend zlepšujeme schopnosti úředníků v práci s informačními systémy. Úřad tak díky vztahu s naší společností získává dvojitou přidanou hodnotu. Zefektivňujeme práci úředníků a aktivně nalézáme řešení v rámci propojování úřednických agend.

Chcete se k nám přidat?

Kontaktujte nás